همه محصولات

رطوبت ساز سالن کشت زعفران

برای تامین رطوبت سالن های کشت و پرورش زعفران از مه ساز و رطوبت ساز های بخصوص استفاده می شود. رطوبت ساز پرورش زعفران در واقع از ساختار منحصر بفرد خود برخوردار بوده و می بایست از دستگاه های تخصصی ساخته شده بدین منظور استفاده کرد. در این بخش شما مهساز های سالن زعفران را مشاهده میکنید.

مطمئناً پرورش زعفران مانند پرورش سایر گیاهان نبوده و حساسیت بیشتری دارد. یکی از موارد مهمی که باید قبل از انجام پروسه کشت زعفران در نظر گرفت فرایند رطوبت دهی به این گیاه می باشد. در واقع این گیاه بعد از گذر از مراحل اولیه ، برای بیدار شدن پیازچه ها از خواب زمستانی « شک دهی » به رطوبت در حدود ۸۵ الی ۹۰ درصد نیاز دارد. در این زمان کشاورزان برای بیدار شدن پیازچه ها از رطوبت ساز بدین منظور استفاده میکنند. رطوبت ساز کشت زعفران در واقع رطوبت بدون هیچ گونه قطره آب از خود ساطع کرده و سبب میشود تا هیچ گونه آسیب به گیاه زعفران وارد نشود.

رطوبت سالن کشت زعفران
رطوبت سالن کشت زعفران

از دیگر مواقعی که کشت زعفران نیازمند رطوبت است زمان گل دهی پیازهای زعفران می باشد. در این زمان نیز کشت کنندگان زعفران از دستگاه رطوبت ساز پرورش زعفران برای تامین رطوبت ۸۰ درصد سالن کشت خود بهره می برند. این برهه از کشت زعفران نیز یکی دیگر از زمان های بسیار حساس بوده و اگر رطوبت تامین شده توسط دستگاه رطوبت ساز به شیوه صحیح انجام نشود سبب خراب شدن پیازچه ها می گردند. رطوبت که برای این زمان باید ایجاد شود می بایست رطوبت خنک و عاری از هر گونه قطره آب بوده و  ساختار آن می بایست کاملاً بصورت بخار باشد.

رطوبت ساز سالن پرورش زعفران
رطوبت ساز سالن پرورش زعفران

رطوبت ساز مناسب برای سالن زعفران

همانطور که متوجه شدید تامین رطوبت سالن کشت زعفران یکی از موارد بسیار حساس بوده که دستگاه استفاده شده بدین منظور باید بصورت وسواس گونه ای انتخاب شود. بدین منظور ما استفاده از دستگاه رطوبت ساز التراسونیک را به این کار پیشنهاد میکنیم. دلیل این موضوع نیز آن است که این گونه رطوبت ساز ها در واقع از پیزو برای تولید بخار آب استفاده میکنند. پیزو ها قطعات الکترونیکی « و نه مکانیکی » بوده و کارکرد آنها بدینصورت است آب با برخورد با این پیزوها به بخار تبدیل شده و به واسط کارکرد فن از دستگاه خارج میشود.