همه محصولات

شماره حساب

روش های مختلفی برای خرید از ما برای شما در دسترس است. یکی از متداول ترین روش ها روش « خرید آنلاین » بوده که در بخش مربوطه توضیحات کاملی در مورد این روش ذکر شده است. از دیگر روش های خرید از ما ، روش خرید آفلاین محصول و بصورت کارت به کارت می باشد. در صورتی که قادر به پرداخت آنلاین محصول مد نظر خود نیستید ، میتوانید با کارت به کارت کردن مبلغ محصول ، سپس اطلاع دادن به کارشناس نسبت به خرید آن اقدام کنید. شماره حساب تایید شده توسط ما برای کارت به کارت کردن وجوه و خرید آفلاین عبارت است از :

شماره حساب :

۰۲۲۸۱۴۰۵۲۸۰۰۳

شماره کارت :

۷۲۳۷  –  ۲۲۸۴  –  ۹۹۸۲  –  ۶۰۳۷

بـانـــک مـلــی بنــام حـــــــســـــام حــــــــمیـــــــدی

در نظر داشته باشید که تنها حساب مورد تایید توسط ما حساب معرفی شده در این بخش بوده و ما در مقابل واریزی های غیر از این حساب ، مسئولیتی نخواهیم داشت.

نظرات کاربران وبسایت